Combat Mírov 2024

Družstvo tvoří 3 osoby, pokud nemáte další členy, lze doplnit na místě. (samozřejmě, že mohou startovat i samostatné osoby).
Vážená paní, vážený pane, kliknutím na tlačítko „Souhlasím a odeslat“ potvrzujete závaznou registraci na závod Combat Mírov 2024 a zavazujete se uhradit příspěvek na organizaci. Pro dokončení Vaší registrace je v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ve znění pozdějších předpisů je nutný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a uveřejněním fotografií, na kterých můžete být zachyceni, pro účely propagace akce pořadatelem pochodu, potvrzujete, že jste si přečetli propozice a souhlasíte s nimi v plném znění.

P R O P O Z I C E

30. ročníku střelecké soutěže „COMBAT – MÍROV

      Mezinárodní střelecká akce pořádaná k rozvoji spolupráce mezi ozbrojenými složkami, sportovními kluby i jednotlivci z řad civilistů, kteří vlastní zbrojní průkaz a odpovídající zbraň.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:                                       Combat Mírov, z. s.

Charakter soutěže:                       praktická střelba COMBAT

(je to střelecká disciplína vycházející z podmínek reálného použití zbraní v obraně nebo při služebních zákrocích)

Datum a místo konání:                6. září 2024, (pátek) – sportovní areál Mírov

Ředitel soutěže:                              Bc. Tomáš Minařík

Hlavní rozhodčí:                            Roman Jareš

Organizační zabezpečení:          Ondřej Žváček
                                                           Ing. Robert Čada

Zdravotní zabezpečení:                RZS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Zbraně:

 • sériově vyráběné velkorážné pistole nebo revolvery ráže 7,62 mm a větší
 • není povoleno
 • zbraně s menším odporem spouště než 1,0 kg
 • mířidla s ochranným krytem,
 • žádný druh optiky, filtrů, kolimátoru, dioptru či laserového zaměřovače a svítilen upevněných na zbrani.
 • použití kompenzátoru, úsťové brzdy či závaží zbraně.

Střelivo:                           

 • není povoleno svítící a zápalné střelivo
 • vlastní střelivo, 30 ks nábojů pro soutěž
 •  


Technické podmínky:

 • střelec musí použít jen jednu a tutéž zbraň pro všechny disciplíny
 • žádná závada na zbrani není důvodem k opakování (soutěže)
 • nejméně 2 ks zásobníků, povolen rychlopřebíječ pro revolver
 • opasek a pouzdro (není povoleno pouzdro podpažní a pro křížové tasení)
 • chrániče sluchu, ochranné brýle
 • jednotlivá cvičení se střílí bez nástřelu
 • veškeré náboje a zásobníky má střelec u sebe po celou dobu plnění střeleckých disciplín, ne na zemi


Podmínky disciplín:

 • Bezpečnostní úhly jsou vyznačeny vpravo i vlevo, vpředu do výšky valu.
 • Startovní pozice – Střelec stojí těsně za startovní čárou čelem k terčům, mírně rozkročen a však maximálně do šířky ramen, ruce volně podél těla. Ruce se nesmí dotýkat zbraně.
 • Střelba vždy na 3 otočné terče (2 x terč figura a 1x oválný terč překrytý (+ -)).
 • Povinně dvě rány na každý terč.
 • Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na palebné čáře až po otočení terčů do polohy „OTEVŘENO“
 • Celkem 30 ran z výchozí polohy vstoje, s pistolí v pouzdře, zásobník s náboji zasunut ve zbrani, kohout spuštěn, nábojová komora prázdná.
 • Hodnocením bude prostý součet bodů ze všech terčů ( 1.terč – 10 ran, 2. terč – 10 ran, 3.terč – 10 ran). Při rovnosti bodů rozhoduje počet 10, 9, 8 atd. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhodne o pořadí na 1. až 3. místě rozstřel – cvičení 5 v následující tabulce, od 4. místa dále dle abecedního pořadí prvního písmene příjmení.
 cvičení – polohavzdálenostpočet nábojův časeMaximální počet bodů
1.Střelba obouruč vstoje s výměnou zásobníku po vystřelení minimálně jednoho náboje, u revolveru musí dojít k vyhození prázdných nábojnic a doplnění alespoň 1 náboje10 m610 sek.60
2.střelba obouruč vkleče(tři body na zemi )
4 body na zemi (2x koleno+ 2x špičky bot = DQ
15 m610 sek.60
3.střelba obouruč vleže na břiše
žádná část střelce se nesmí dotknout země za palebnou čárou =DQ
15 m610 sek.60
4.střelba obouruč vsedě
žádná část střelce se nesmí dotknout země za palebnou čárou =DQ
20 m6  10 sek.60
5.střelba vstoje silnou rukou jednoruč 6 ran20 m610 sek60
 CELKEM 30 300

Příkazy, povely:

 1. Nabijte a připravte se!
 2. Jste připraveni?
 3. Pozor, čekej!
 4. Otočení terčů nebo povel start!
 5. Vyjměte zásobník a náboj, kontrola.
 6. Do pouzdra
 7. K terčům (střelec stojí 1 m před terčem).

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:

Podmínky účasti:

 • startují jednotlivci, z jednotlivců je možno sestavit tříčlenná družstva (mohou být i smíšená ženy – muži), ale není to podmínkou
 • předložit při prezentaci služební průkaz (při vyslání organizací), anebo občanský průkaz, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Upozornění:

 • střelci jsou odpovědni za případně způsobenou škodu a újmu
 • jakékoliv porušení bezpečnosti = diskvalifikace
 • odpor na spoušti zbraně bude měřen
 • maximální počet střelců 150
 • protesty do 15 minut po vystavení výsledků, hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou se vkladem 500,- Kč, v případě zamítnutí propadá pořadateli.
 • Čas vyměřený na opravu závady na zbrani na palebné čáře do 2 minut

Časový rozvrh:                od 7:30 do 08:30             prezentace na místě

     08:45                              zahájení, podmínky střelby           

     09:00                              zahájení střelby

do 17:30                              vyhlášení výsledků, předání cen   

přejímka zbraní bude provedena před vstupem na palebnou čáru

Občerstvení:                    je zajištěno od zahájení soutěže. Závodníci mají zajištěnou klobásu s pečivem a hořčicí v průběhu závodu v ceně startovného. Dále bude zajištěno občerstvení kantýnou.

Vyhodnocení:                   střelci na 1. – 3. místě v jednotlivcích, střelci na 1.- 3. místě v družstvech

                                              Vyhodnocena bude rovněž 1 nejlepší žena z celkového pořadí.

Pojištění:                           není pořadatelem soutěže zajištěno.  Všichni účastníci soutěže startují na

                                            vlastní nebezpečí.

Startovné:                        400,- Kč na osobu (zahrnuje 1x stravu pro střelce)

Spojení:                             1.silniční:

                                            Mírov leží na odbočce ze silnice E 422 Svitavy-Mohelnice

                                            (před Mohelnicí vlevo)

2.železniční :

do žel. zastávky Mohelnice, dále BUS  směr Mírov, Svojanov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Organizátor je oprávněn závod zrušit případně přesunout na jiný termín z důvodu vyšší moci, nepředvídatelných konkrétních legislativních opatření nebo např. zhoršující se epidemiologické situace.
 • Čas otočení terčů není pevně daný.
 • Náhled uspořádání terčů viz. obrázky, (varianta terčů se může změnit).


Přihlášky:                                          závazné přihlášky vyplněné přes webové stránky www.combatmirov.cz,                    nebo hromadné soupisky zaslat na email: info@combatmirov.cz
                                                          
do 25. srpna 2024

                              Bc. Tomáš Minařík

Tel.:                      602 505 286, 608 943 944

e-mail:                 info@combatmirov.cz

v době nepřítomnosti dále na:

www.combatmirov.cz „registrace“

                                                             Po naplnění kapacity závodu budou další přihlášky odřeknuty.

Další informace o soutěži naleznete na www.combatmirov.cz

Pochodnický spolek společně se spolkem Combat Mírov se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost. Pojďte s námi za zajímavostmi ČRPokud máte nějaké návrhy a připomínky tak nás kontaktujte.


info@combatmirov.cz

SBTS ČR
Liga libe

Pokud můžete - podpořte