Mírovský ostrostřelec

P R O P O Z I C E

1. ročníku střelecké soutěže „MÍROVSKÝ OSTROSTŘELEC“
Mezinárodní střelecká akce pořádaná k rozvoji spolupráce mezi ozbrojenými složkami a sportovními kluby.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel: Combat Mírov, z. s.

Charakter soutěže: praktická střelba COMBAT
(je to střelecká disciplína vycházející z podmínek reálného použití zbraní v obraně nebo při služebních zákrocích)

Datum a místo konání: 5. května 2018 – sportovní areál Mírov

Ředitel soutěže: Tomáš Minařík

Hlavní rozhodčí: Daniel Komárek

Organizační zabezpečení: Ondřej Žváček
Bc. Robert Čada

Zdravotní zabezpečení: RZS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Zbraně:
• sériově vyráběné velkorážné pistole nebo revolvery ráže 7,62 mm a větší
• není povoleno
– zbraně s menším odporem spouště než 1,36 kg
– mířidla s ochranným krytem,
– žádný druh optiky, filtrů, kolimátoru, dioptru či laserového zaměřovače
– použití kompenzátoru, úsťové brzdy či závaží zbraně.

Střelivo:
• není povoleno svítící a zápalné střelivo
• vlastní střelivo, 30 ks nábojů pro soutěž

Technické podmínky:
• střelec musí použít jen jednu a tutéž zbraň pro všechny disciplíny
• žádná závada na zbrani není důvodem k opakování (soutěže)
• nejméně 2 ks zásobníků, povolen rychlopřebíječ pro revolver
• opasek a pouzdro (není povoleno pouzdro podpažní a pro křížové tasení)
• chrániče sluchu, ochranné brýle
• jednotlivá cvičení se střílí bez nástřelu
• veškeré náboje a zásobníky má střelec u sebe po celou dobu plnění střeleckých disciplín, ne na zemi

Podmínky disciplín:
• Bezpečnostní úhly jsou vyznačeny vpravo i vlevo, vpředu do výšky valu.
• Startovní pozice – Střelec stojí těsně za startovní čárou čelem k terčům, mírně rozkročen a však maximálně do šířky ramen, ruce volně podél těla. Ruce se nesmí dotýkat zbraně.
• Střelba vždy na 3 otočné terče (1 x terč figura a 2x terč překrytý (+ -)).
• Povinně dvě rány na každý terč.
• Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na palebné čáře až po otočení terčů do polohy „OTEVŘENO“
• Celkem 30 ran z výchozí polohy vstoje, s pistolí v pouzdře, zásobník s náboji zasunut ve zbrani, kohout spuštěn, nábojová komora prázdná.
• Hodnocením bude prostý součet bodů ze všech terčů ( 1.terč – 10 ran, 2. terč – 10 ran, 3.terč – 10 ran). Při rovnosti bodů rozhoduje počet 10, 9, 8 atd. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhodne o pořadí na 1. až 3. místě rozstřel – cvičení 4 v následující tabulce, od 4. místa dále dle abecedního pořadí prvního písmene příjmení.

cvičení – poloha vzdálenost počet nábojů v čase Maximální počet bodů
1. Střelba obouruč vstoje s výměnou zásobníku, u revolveru musí dojít k vyhození prázdných nábojnic a doplnění alespoň 1 náboje
10 m      6ran     10 sek.      max. výsledek 60 bodů

2. střelba obouruč vsedě
15 m      6ran     10 sek.      max. výsledek 60 bodů

3. střelba obouruč vleže na břiše
15 m      6ran     10 sek.      max. výsledek 60 bodů

4. střelba obouruč vkleče
(tři body na zemi)
20 m      6ran     10 sek.      max. výsledek 60 bodů

5. střelba vstoje silnou rukou jednoruč
10 m      6ran     10 sek.      max. výsledek 60 bodů

CELKEM 30ran  max. výsledek 300 bodů

Příkazy, povely:
1. Nabijte a připravte se!
2. Jste připraveni?
3. Pozor, čekej!
4. Otočení terčů nebo povel start!
5. Vyjměte zásobník a náboj, kontrola.
6. Do pouzdra
7. K terčům (střelec stojí 1 m před terčem).

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:

Podmínky účasti:

• startují jednotlivci
• předložit při prezentaci služební průkaz anebo občanský průkaz, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Upozornění:
• střelci jsou odpovědni za případně způsobenou škodu a újmu
• jakékoliv porušení bezpečnosti = diskvalifikace
• odpor na spoušti zbraně bude měřen
• maximální počet střelců 150
• protesty do 15 minut po vystavení výsledků, hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou se vkladem 500,- Kč, v případě zamítnutí propadá pořadateli.
• Čas vyměřený na opravu závady na zbrani na palebné čáře do 2 minut

Časový rozvrh: od 7:30 do 08.30 prezentace a přejímka zbraní
08.45 zahájení, podmínky střelby
09.00 zahájení střelby
do 17.30 vyhlášení výsledků, předání cen

Občerstvení: zajištěno od zahájení soutěže

Vyhodnocení: střelci na 1. – 3. místě v jednotlivcích,

Pojištění: není pořadatelem soutěže zajištěno. Všichni účastníci soutěže startují na
vlastní nebezpečí.
Startovné: 250,- Kč na osobu (zahrnuje 1x stravu pro střelce)

Spojení: 1.silniční:
Mírov leží na odbočce ze silnice E 422 Svitavy-Mohelnice
(před Mohelnicí vlevo)
2.železniční :
do žel. zastávky Mohelnice, dále BUS směr Mírov, Svojanov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic z důvodu nepředvídatelných okolností
• Čas otočení terčů není pevně daný.
• Náhled terčů viz. obrázky, (varianta terčů se může změnit).

   
Přihlášky: závazné přihlášky vyplněné přes webové stránky ww.combatmirov.cz, nebo hromadné soupisky zaslat na email: info@combatmirov.cz
do 20. dubna 2018.

Tomáš Minařík
Tel.: 602505286, 608 943 944
e-mail: info@combatmirov.cz

v době nepřítomnosti dále na:
www.combatmirov.cz „registrace“

Po naplnění kapacity závodu budou další přihlášky odřeknuty.

Další informace o soutěži naleznete na www.combatmirov.cz

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost. Pojďte s námi za zajímavostmi ČRPokud máte nějaké návrhy a připomínky tak nás kontaktujte.


info@combatmirov.cz

Pokud můžete je podpořte 🙂