Combat Mírov 2018

24. ročníku střelecké soutěže „COMBAT – MÍROV

      Mezinárodní střelecká akce pořádaná k rozvoji spolupráce mezi ozbrojenými složkami a sportovními kluby.

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 

Pořadatel:                                             Combat Mírov, z. s.

 Charakter soutěže:                         praktická střelba COMBAT

(je to střelecká disciplína vycházející z podmínek reálného použití zbraní v obraně nebo při služebních zákrocích)

 Datum a místo konání:                  7. září 2018 , (pátek) – sportovní areál Mírov

 Ředitel soutěže:                                 Tomáš Minařík

Hlavní rozhodčí:                               Zdeněk HENSL                                          

Organizační zabezpečení:            Ondřej Žváček
Bc. Robert Čada
                                                                                                           

Zdravotní zabezpečení:                 RZS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Zbraně:

 • sériově vyráběné velkorážné pistole nebo revolvery ráže 7,62 mm a větší
 • není povoleno

–          zbraně s menším odporem spouště než 1,36 kg

–          mířidla s ochranným krytem,

–          žádný druh optiky, filtrů, kolimátoru, dioptru či laserového zaměřovače

–          použití kompenzátoru, úsťové brzdy či závaží zbraně.

Střelivo:                             

 • není povoleno svítící a zápalné střelivo
 • vlastní střelivo, 30 ks nábojů pro soutěž

Technické podmínky:

 • střelec musí použít jen jednu a tutéž zbraň pro všechny disciplíny
 • žádná závada na zbrani není důvodem k opakování (soutěže)
 • nejméně 2 ks zásobníků, povolen rychlopřebíječ pro revolver
 • opasek a pouzdro (není povoleno pouzdro podpažní a pro křížové tasení)
 • chrániče sluchu, ochranné brýle
 • jednotlivá cvičení se střílí bez nástřelu
 • veškeré náboje a zásobníky má střelec u sebe po celou dobu plnění střeleckých disciplín, ne na zemi


Podmínky disciplín:

 • Bezpečnostní úhly jsou vyznačeny vpravo i vlevo, vpředu do výšky valu.
 • Startovní pozice – Střelec stojí těsně za startovní čárou čelem k terčům, mírně rozkročen a však maximálně do šířky ramen, ruce volně podél těla. Ruce se nesmí dotýkat zbraně.
 • Střelba vždy na 3 otočné terče (2 x terč figura a 1x oválný terč překrytý (+ -)).
 • Povinně dvě rány na každý terč.
 • Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na palebné čáře až po otočení terčů do polohy „OTEVŘENO“
 • Celkem 30 ran z výchozí polohy vstoje, s pistolí v pouzdře, zásobník s náboji zasunut ve zbrani, kohout spuštěn, nábojová komora prázdná.
 • Hodnocením bude prostý součet bodů ze všech terčů ( 1.terč – 10 ran, 2. terč – 10 ran, 3.terč – 10 ran). Při rovnosti bodů rozhoduje počet 10, 9, 8 atd. Pokud nerozhodne ani toto kriterium, rozhodne o pořadí na 1. až 3. místě rozstřel – cvičení 5 v následující tabulce, od 4. místa dále dle abecedního pořadí prvního písmene příjmení.

 

  cvičení – poloha vzdálenost počet nábojů v čase Maximální počet bodů
1. Střelba obouruč vstoje s výměnou zásobníku, u revolveru musí dojít k vyhození prázdných nábojnic a doplnění alespoň 1 náboje

 

10 m 6 10 sek. 60
2. střelba obouruč vkleče

(tři body na zemi)

15 m 6 10 sek. 60
3. střelba obouruč vleže na břiše

 

15 m 6 10 sek. 60
4. střelba obouruč vsedě 20 m 6   10 sek. 60
5. střelba vstoje silnou rukou jednoruč 6 ran 20 m 6 10 sek 60
  CELKEM   30   300

 

Příkazy, povely:

 1. Nabijte a připravte se!
 2. Jste připraveni?
 3. Pozor, čekej!
 4. Otočení terčů nebo povel start!
 5. Vyjměte zásobník a náboj, kontrola.
 6. Do pouzdra
 7. K terčům (střelec stojí 1 m před terčem).

 ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:

Podmínky účasti:                      

 • startují jednotlivci
  z  jednotlivců je možno sestavit tříčlenná družstva (mohou být i smíšená ženy – muži),
 • předložit při prezentaci služební průkaz anebo občanský průkaz, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

 Upozornění:

 • střelci jsou odpovědni za případně způsobenou škodu a újmu
 • jakékoliv porušení bezpečnosti = diskvalifikace
 • odpor na spoušti zbraně bude měřen
 • maximální počet střelců 150
 • protesty do 15 minut po vystavení výsledků, hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou se vkladem 500,- Kč, v případě zamítnutí propadá pořadateli.
 • Čas vyměřený na opravu závady na zbrani na palebné čáře do 2 minut

Časový rozvrh:
od 7:30
do 08.30              prezentace a přejímka zbraní
08.45                                    zahájení, podmínky střelby
09.00                                    zahájení střelby
do 17.30                               vyhlášení výsledků, předání cen

Občerstvení:                      zajištěno od zahájení soutěže

Vyhodnocení:                    střelci na 1. – 3. místě v jednotlivcích, střelci na 1.- 3. místě v družstvech

                                               Vyhodnocena bude rovněž 1 nejlepší žena z celkového pořadí.                                   

Udělení hlavní ceny:       Hlavní cena – pistole z produkce hlavního sponzora soutěže Česká zbrojovka a.s., bude losována ze všech zúčastněných závodníků, kteří úspěšně dokončí závod bez diskvalifikace a zúčastní se závěrečného vyhlášení výsledků!!

Pojištění:                            není pořadatelem soutěže zajištěno.  Všichni účastníci soutěže startují na

                                               vlastní nebezpečí.

Startovné:                          300,- Kč na osobu (zahrnuje stravu pro střelce)

Spojení:                               1.silniční:

                                               Mírov leží na odbočce ze silnice E 422 Svitavy-Mohelnice

                                               (před Mohelnicí vlevo)

2.železniční :

do žel. zastávky Mohelnice, dále BUS  směr Mírov, Svojanov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:                     

 • pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic z důvodu nepředvídatelných okolností
 • Čas otočení terčů není pevně daný.

Přihlášky:

závazné přihlášky vyplněné přes webové stránky ww.combatmirov.cz,             nebo hromadné soupisky zaslat na email: info@combatmirov.cz
do 31. srpna 2018                                         

                               Tomáš Minařík

Tel.:                       602505286, 608 943 944

e-mail:                  info@combatmirov.cz

 

v době nepřítomnosti dále na:

www.combatmirov.cz „registrace“

                                                               Po naplnění kapacity závodu budou další přihlášky odřeknuty.

Další informace o soutěži naleznete na www.combatmirov.cz

 Propozice ke stažení zde…

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost. Pojďte s námi za zajímavostmi ČRPokud máte nějaké návrhy a připomínky tak nás kontaktujte.


info@combatmirov.cz

Pokud můžete je podpořte 🙂